จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวทั่วไป Thursday November 14, 2019 15:09 —ThaiPR.net

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (14 พ.ย.62) นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมบรรยายภารกิจที่รับผิดชอบตามโครงการฯ ดังกล่าว วันนี้ (14 พ.ย.62) นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมบรรยายภารกิจที่รับผิดชอบตามโครงการฯ ดังกล่าวรวมทั้งให้ความรู้ด้านข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ