ทีโอที เยี่ยมชมดูงาน CG & CSR เพื่อพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

ข่าวทั่วไป Friday November 15, 2019 11:09 —ThaiPR.net

ทีโอที เยี่ยมชมดูงาน CG & CSR เพื่อพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--ทีโอที

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) บมจ.ทีโอที ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขององค์กร ณ สนญ. บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" และหัวข้อ "ความยั่งยืนขององค์กร" จากผู้บริหารระดับสูงบางจากฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บางจากฯ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง CSR in Process และCSR After Process ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร/วัฒนธรรมพนักงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรสืบไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ