ปตท. ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เสริมสร้างเสถียรภาพการใช้น้ำประปาในพื้นที่ EECi

ข่าวทั่วไป 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:21 น. —ThaiPR.net

ปตท. ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เสริมสร้างเสถียรภาพการใช้น้ำประปาในพื้นที่ EECi

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประปารองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ การประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย) นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ปตท. (ซ้ายสุด) นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุรชัย เชื้อเพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ขวาสุด) ร่วมลงนามเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำประปา อันจะนำไปสู่การให้บริการน้ำประปา รองรับการให้บริการสาธารณูปโภคภายในโครงการ EECi เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่โครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และ ทั่วถึง ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ