เครือซีพี ภาคภูมิใจภาพยนตร์ “กตัญญู” คว้ารางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2562 มุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม-กตัญญูให้งอกงามในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:08 น. —ThaiPR.net

เครือซีพี ภาคภูมิใจภาพยนตร์ “กตัญญู” คว้ารางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2562 มุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม-กตัญญูให้งอกงามในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2019 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปีนี้ภาพยนตร์ "กตัญญู" จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2562 โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี

เครือซีพี ภาคภูมิใจภาพยนตร์ “กตัญญู” คว้ารางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2562 มุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม-กตัญญูให้งอกงามในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญู ให้เจริญงอกงามในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพยนตร์ "กตัญญู" จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลช่อสะอาดในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนคุณค่าการปลุกจิตสำนึกค่านิยมของคนไทยได้อย่างแท้จริง จนได้รับการยอมรับและกวาดรางวัลทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้น 14 รางวัล แต่สิ่งสำคัญคือ การเริ่มปลูกฝังคุณค่าของความกตัญญูลงในจิตใจของผู้คนในโลกหลายล้านคน รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู ลงไปในหัวใจของคนรุ่นใหม่ (GEN Y) ตามเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ สะท้อนถึงความสำเร็จของแคมเปญ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณค่าอันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคมไทยต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ