ภาพข่าว2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คว้าบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:28 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: 2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คว้าบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ดีเด่น) ผศ.ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักวิจัยรุ่นใหม่) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคลาดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ