สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:36 น. —ThaiPR.net

สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath, Director General และคณะผู้บริหารจาก สถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ( Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR ในโอกาสมาศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจทิศทางการดำเนินงานของ สบพ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ในการที่ สบพ. สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ สปป.ลาว ได้อย่างต่อเนื่อง ณ สบพ. กรุงเทพฯ จากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการผลิตนักบินและบุคลากรการบินให้กับ สปป.ลาว โดยมี นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูการบิน และศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับ ในช่วงวันดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ