ภาพข่าวม.พะเยา จัดกิจกรรม “มพ.รู้สู้ฝุ่นควัน” เพื่อเตรียมพรัอมรับมือสถานการณ์หมอกควันที่ใกล้จะมาถึงนี้

ข่าวทั่วไป Tuesday November 26, 2019 09:23 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ม.พะเยา จัดกิจกรรม “มพ.รู้สู้ฝุ่นควัน” เพื่อเตรียมพรัอมรับมือสถานการณ์หมอกควันที่ใกล้จะมาถึงนี้ กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาสถานการณ์ฝุ่นควัน โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยามีความรุนแรงอย่างมาก เนื่องจากฝุ่นควันจากภายนอก รวมถึงการเกิดเหตุไฟไหม้ป่ารอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานได้ร่วมกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทั้งป้องกันและระงับเหตุไฟป่า การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นควันให้นิสิตและบุคลากร การปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เป็นเขตปลอดภัยจากฝุ่น และการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยทางคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ มพ.รู้สู้ฝุ่นควัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนแนวทางและความรู้เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือฝุ่นควัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ร่วมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย รวมถึงเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า "การเตรียมพรัอมรับมือฝุ่นควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้ จำเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา เพื่อบูรณาการการวางแผนและดำเนินการร่วมกันด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้เกิดเครือข่ายการรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันของจังหวัดพะเยา และได้แนวทางบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการรับมือสถานการณ์ในจังหวัดพะเยา และสามารถไปขยายผลกับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต" ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า "ในช่วงเดือนเมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Air Visual บริเวณอาคาร EN2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศราคาย่อมเยาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ท โฟนสามารถติดตั้งแอพลิเคชั่น Air Visual ได้ทั้งระบบ Android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรในการติดตามคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นภายใต้โครงการ ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน วิศวะ มพ." กิจกรรม มพ.รู้สู้ฝุ่นควัน ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่เราจะได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน และ เตรียมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในทุกทุกปี พร้อมรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของปัญหาการเผาป่า ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงภาวะหมอกควัน และช่วยกันป้องกันให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ