ไฟเซอร์ เผยสัญญาณบวกจากผลการวิเคราะห์กลุ่มย่อยโครงการ ARCHER 1050 ซึ่งชี้ให้เห็นพัฒนาการที่สำคัญในอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) ที่ได้รับการรักษารูปแบบแรกด้วยยา Dacomitinib

ข่าวทั่วไป Wednesday November 27, 2019 16:21 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ไฟเซอร์ อิงค์ (NYSE: PFE) ประกาศถึงผลลัพธ์การวิเคราะห์กลุ่มย่อยด้านประสิทธิภาพและความทนทานของผู้ป่วยชาวเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ ARCHER 1050 ซึ่งเป็นการศึกษาทดลองแบบสุ่มจากต่างประเทศ และต่างศูนย์ ในรูปแบบเปิดระยะที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ VIZIMPRO(R) (dacomitinib) ยากลุ่มต้าน epidermal growth factor inhibitor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI) สำหรับการรักษารูปแบบแรกแบบวิธีเดียวในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) ระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจาย ที่มี EGFR-activating mutations. โดยผลลัพธ์ที่ถูกประกาศในงาน ESMO Asia Congress 2019 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการรอดชีวิต (progression-free survival (PFS) และการติดตามผลยังแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงของ overall survival (OS) จากการรักษารูปแบบแรกด้วย dacomitinib เทียบกับ gefitinib ในกลุ่มผู้ป่วยในเอเชียที่มี EGFR-positive advanced NSCLC การวิเคราะห์กลุ่มย่อยนั้นได้รวบรวมผู้ป่วยทั้งหมด 346 คน ที่ลงชื่อเข้าร่วมจากประเทศ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ เกาหลี โดยวันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลคือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำหรับ PFS analysis และ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำหรับการวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการแบบขยาย (extended OS analysis) เมื่อรักษาด้วย VIZIMPRO(R) เป็นรูปแบบแรก กลุ่มย่อยของผู้ป่วยในเอเชียนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการเพิ่มค่า PFS (ตามที่กำหนดด้วยการตรวจสอบ Independent Radiologic Central (IRC) แบบอำพราง) เทียบกับ gefitinib (HR = 0.509 [95% CI: 0.391, 0.662], 2-sided p<0.0001) ผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่มให้ได้รับ VIZIMPRO(R) วันละครั้ง ได้รับค่า PFS เฉลี่ยที่ 16.5 เดือน (95% CI: 12.9, 18.4) เทียบกับ 9.3 เดือน (95% CI: 9.2, 11.0) ในฝั่ง gefitinib ในปี 2560 การวิเคราะห์ของกลุ่ม intent-to-treat population ของ ARCHER 1050 นั้นถูกรายงานว่าค่า PFS เฉลี่ยอยู่ที่ 14.7 เดือนในกลุ่ม VIZIMPRO(R) (95% CI: 11.1, 16.6) เทียบกับ 9.2 เดือน (95% CI: 9.1, 11.0) ในกลุ่ม gefitinib การวิเคราะห์กลุ่มย่อยในเอเชียที่นำเสนอในวันนี้ทำให้เห็นว่าการรักษาด้วย dacomitinib ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อค่า PFS เมื่อเทียบกับ gefitinib ในผู้ป่วยชาวเอเชีย "ผลจากการวิเคราะห์กลุ่มย่อยในปัจจุบันได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของ dacomitinib ในการรักษาระดับแรกสำหรับผู้ป่วยชาวเอเชียที่มี EGFR-positive advanced NSCLC" กล่าวโดยศาสตราจารย์ โทนี่ ชู กัม ม็อค ประธานกรรมการ Clinical Oncology และ Li Shu Fan Medical Foundation Professor แห่ง Clinical Oncology of the Faculty of Medicine แห่ง Chinese University of Hong Kong ซึ่งเป็นผู้นำเสนอผลลัพธ์นี้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องของกลุ่มย่อยในเอเชีย (ค่ามัธยฐานของ 47.9 เดือนสำหรับการรักษาทั้งสองด้าน) แสดงให้เห็นว่า dacomitinib ส่งผลให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำคัญในจุดสรุปสำคัญของของระบบปฏิบัติการและระยะเวลาของการตอบสนอง (DoR) เมื่อเทียบกับ gefitinib ค่ามัธยฐานของระบบปฏิบัติการคือ 37.7 เดือน (95% CI: 30.2, 44.7) สำหรับผู้ป่วย dacomitinib เทียบกับ 29.1 เดือนสำหรับ gefitinib (95% CI: 25.6, 36.0) (HR สำหรับ OS = 0.759 [95% CI: 0.578, 0.996] ที่นิยม VIZIMPRO(R) ค่ามัธยฐานของ DoR ในกลุ่ม VIZIMPRO(R) นั้นคือสองเท่าของกลุ่ม gefitinib (16.6 เดือน [95% CI: 13.8, 30.4] เทียบกับ 8.3 เดือน [95% CI: 8.1, 10.2] ตามลำดับ ระบบปฏิบัติการนี้ถูกเก็บรักษาไว้ใช้ในผู้ป่วยที่ถูกลดขนาดยา "เรารายงานทั้งในรูปแบบ intent-to-treat population และ การวิเคราะห์กลุ่มย่อยในเอเชีย ซึ่งประโยชน์ของระบบปฏิบัติการนั้นได้รับการดูแลรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับการปรับขนาดยาด้วย dacomitinib ที่ 30มก. หรือ 15มก. QD นี่คือการปรับขนาดยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการความเป็นพิษ ซึ่งทำให้การรักษาสามารถเป็นไปได้นานขึ้นโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของการรักษาลง" ศาสตราจารย์ ม็อค กล่าว การวิเคราะห์กลุ่มย่อยในเอเชียยังแสดงให้เห็นว่า VIZIMPRO(R) มีระยะเวลาการรักษา (DoT) ที่นานขึ้นเมื่อเทียบกับ gefitinib (77.9 สัปดาห์ เทียบกับ 52.7 สัปดาห์) เช่นเดียวกับกลุ่มที่ใช้ ARCHER 1050 ที่ได้รับ adverse events (AEs) บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO(R) ในกลุ่มย่อยในเอเชียนี้ได้แก่อาการท้องร่วง (90.6%), การติดเชื้อที่เล็บ (64.7%) และผิวหนังอักเสบจากสิว (dermatitis acneiform) (56.5%) โดยจากการสังเกตยังไม่พบความแตกต่างที่เกี่ยวข้องทางคลินิกในด้านความถี่โดยรวมของ AEs ระหว่างการวิเคราะห์กลุ่มย่อยในเอเชีย และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ซึ่งโดยรวมแล้วอัตราการลดขนาดยาหรือการหยุดให้ยามีความคล้ายคลึงกันทั้งในกลุ่มย่อยเอเชียและกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา เกี่ยวกับ VIZIMPRO(R) (dacomitinib), 45 มก. 30 มก. และ 15 มก. ชนิดเม็ด VIZIMPRO เป็นยารับประทานทางช่องปาก วันละครั้งทุกวันโดยไม่สามารถย้อนผล epidermal growth factor (EGF) receptor kinase inhibitor ในมนุษย์กลับคืนมาได้ VIZIMPRO ได้รับการอนุมัติในประเทศแคนาดา จีน สหภาพยุโรป ฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ และ สหรัฐอเมริกา สำหรับการรักษาระดับแรกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งปอดระยะลุกลามหรือมะเร็งชนิด NSCLC ระยะลุกลาม ที่มีการแพร่กระจายของ epidermal growth factor receptor (EGFR)-activating mutations (exon 19 deletion or exon 21 L858R substitution mutations ตามที่ได้รับอนุมัติการตรวจสอบจาก FDA โดยแอพพลิเคชั่นในประเทศจีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา นั้นถูกตรวจสอบภายใต้ Priority Review โปรแกรม VIZIMPRO ได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกาสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด NSCLC ระยะลุกลามที่มีการแพร่กระจายของ EGFR exon 19 deletion หรือ exon 21 L858R substitution mutations ที่ได้รับอนุมัติการตรวจสอบจาก FDA ในปี พ.ศ. 2555 Pfizer และ SFJ Pharmaceuticals ได้ทำข้อตกลงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการ ARCHER 1050 ในหลากหลายรูปแบบ SFJ เป็นบริษัทพัฒนายาระดับโลกที่ให้บริการรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมที่เป็นเอกลักษณ์และมีโครงสร้างที่สามารถกำหนดความเป็นหุ้นส่วนได้เองสำหรับบริษัทเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของโลก ซึ่งภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวนี้ SFJ Pharmaceuticals ได้จัดหาเงินทุนและดำเนินการทดลองเพื่อสร้างข้อมูลทางคลินิคที่ใช้สนับสนุนแอปพลิเคชันนี้ Pfizer ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการทำการค้า VIZIMPRO ทั่วโลก เกี่ยวกับ ARCHER 1050 ARCHER 1050 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ VIZIMPRO การทดลองทั่วโลกในระยะที่ 3 แบบรายตัวในผู้ป่วยมะเร็งชนิด NSCLC ระยะลุกลามหรือกำเริบได้รวบรวมปัจจัยการเจริญเติบโต (EGFR) ของ exon 19 deletion หรือ exon 21 L858R substitution mutations ที่ไม่มีในการรักษาก่อนหน้าในภาวะแพร่กระจายหรือกำเริบอย่างน้อย 12 เดือน พบว่าปลอดโรคหลังจากเสร็จสิ้นระบบการรักษา ผู้ป่วยทั้งหมด 452 คนถูกสุ่มเลือกแบบ 1:1 ต่อ VIZIMPRO 45 มก. (n=227) หรือ gefitinib 250 มก. (n=225). โดยมีการแบ่งประเภทการสุ่มตามภูมิภาคและสถานะการกลายพันธุ์ของ EGFR จุดสรุปของการศึกษาคือ progression-free survival (PFS) ที่ถูกกำหนดด้วยการตรวจสอบ Independent Radiology Central (IRC) แบบอำพราง จุดสรุปสำคัญรองลงมายังรวมไปถึง การประเมิน PFS โดยผู้ตรวจสอบ อัตราการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ (ORR), ระยะเวลาของการตอบสนอง (DoR), ระยะเวลาการรักษา (DoT), การรอดชีวิตทั้งหมด (OS), และรายงานผลผู้ป่วย (PROs) VIZIMPRO(R) (dacomitinib) ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญจาก THE U.S. PRESCRIBING INFORMATION ไม่มีข้อห้ามสำหรับ VIZIMPRO Interstitial Lung Disease (ILD) ภาวะ ILD/ปอดอักเสบชนิดรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO และเกิดขึ้นใน 0.5% ของผู้ป่วย 394 คนที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO โดย 0.3% เสียชีวิต โปรดตรวจสอบอาการทางปอดของผู้ป่วยที่บ่งบอกถึงภาวะ ILD/ปอดอักเสบ ระงับ VIZIMPRO และตรวจเช็คภาวะ ILD โดยทันทีในผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจผิดปกติและแย่ลง อาการที่อาจบ่งชี้ถึงภาวะ ILD ได้แก่ หายใจลำบาก ไอ และมีไข้ หยุดใช้ VIZIMPRO อย่างถาวรหากได้รับการยืนยันถึงภาวะ ILD ท้องร่วง (Diarrhea) อาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO โดยโรคท้องร่วงเกิดขึ้นได้ใน 86% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO จำนวน 394 คน 11% ของผู้ป่วยมีรายงานอาการท้องร่วงในระดับ Grade 3 หรือ 4 และ 0.3% เสียชีวิต โปรดระงับการใช้ยา VIZIMPRO สำหรับอาการท้องร่วงในระดับ Grade 2 ขึ้นไปจนกว่าจะกลับคืนสู่ระดับความรุนแรงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ Grade 1 แล้วกลับมาใช้ VIZIMPRO อีกครั้งในขนาดเดียวกันหรือลดขนาดยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการท้องร่วง เริ่มต้นการรักษาอาการท้องร่วงทันทีด้วยยาแก้ท้องร่วง loperamide หรือ diphenoxylate hydrochloride กับ atropine sulfate ผลข้างเคียงทางด้านผิวหนัง (Dermatologic Adverse Reactions) ผื่นคันและผิวลอกเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO โดยพบว่ามีผื่นคันใน 78% ของผู้ป่วยทั้งหมด 394 คนที่ได้รับการรักษาด้วย VIZIMPRO ซึ่ง 21% รายงานว่าเป็นผื่นคันระดับ Grade 3 หรือ 4 7% ของผู้ป่วยพบว่ามีผิวลอกและ 1.8% รายงานว่าเป็นผิวลอกระดับ Grade 3 หรือ 4 โปรดระงับการให้ยา VIZIMPRO หากพบผลข้างเคียงทางด้านผิวหนังในระดับ Grade 2 แบบดื้อยา Grade 3 หรือ 4 จนกว่าการฟื้นตัวของผิวหนังจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ Grade 1 จากนั้นสามารถกลับสู่การใช้ยา VIZIMPRO ได้ในปริมาณที่เท่าเดิมหรือลดลงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลข้างเคียง อุบัติการณ์และความรุนแรงของผื่นคันและผิวลอกอาจเพิ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับแสงแดด โปรดใช้มอยเจอร์ไรเซอร์และการป้องกันแสงแดดที่เหมาะสมในช่วงของการเริ่มต้นการใช้ยา VIZIMPRO หากพบอาการผื่นคันระดับ Grade 1 โปรดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ ใช้ยาแก้อักเสบทางช่องปากสำหรับอาการไม่พึงประสงค์จากการแพ้ทางผิวหนังขั้นรุนแรงระดับ Grade 2 หรือมากกว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Embryo-Fetal Toxicity) VIZIMPRO อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ โปรดให้คำแนะนำต่อหญิงตั้งครรภ์ถึงความเสี่ยงที่มีต่อทารกและแนะนำให้หญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ให้ใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาด้วย VIZIMPRO และอย่างน้อย 17 วัน หลังจากการรับยาครั้งสุดท้าย ผลข้างเคียง (Adverse Reactions) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด (>20%) คือ ท้องร่วง (87%), ผื่น (69%), การติดเชื้อที่เล็บ (64%), ปากเปื่อย (45%), ความอยากอาหารลดลง (31%), ผิวแห้ง (30%), น้ำหนักลด (26%), ผมร่วงเป็นหย่อม (23%), ไอ (21%) และอาการคัน (21%) และผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่สุดที่พบบ่อยคือ (≥1%) ท้องเสีย (2.2%) และ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเยื่อหุ้มปอด (ILD) (1.3%) การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interactions) การใช้ยา VIZIMPRO ร่วมกับ proton pump inhibitor (PPI) นั้นจะลดความเข้มข้นของยา dacomitinib ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพของ VIZIMPRO ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ PPI ร่วมกับ VIZIMPRO โดยสามารถทดแทนการใช้ PPIs ด้วยการใช้ยาลดกรดที่ออกฤทธิ์เฉพาะหรือยากลุ่มยับยั้งตัวรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (H2-receptor antagonist) และจ่ายยา VIZIMPRO อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อน หรือ 10 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยา H2-receptor antagonist การใช้ยาร่วมกันกับ VIZIMPRO ยังเพิ่มความเข้มข้นของสารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อเอ็นไซม์ CYP2D6 ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นพิษของยาเหล่านี้ และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ VIZIMPRO ร่วมกับตัวเติม CYP2D6 เพราะการเพิ่มความเข้มข้นของตัวเติม CYP2D6 เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความเป็นพิษร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต การให้นมบุตร (Lactation) ไม่แนะนำการให้นมบุตรในระหว่างการรักษาด้วย VIZIMPRO เนื่องจากความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงอย่างร้ายแรงต่อทารก และควรเว้นระยะอย่างน้อย 17 วัน หลังจากการรับยาครั้งสุดท้าย ภาวะตับเสื่อม (Hepatic Impairment) ไม่แนะนำให้ปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง และปริมาณที่แนะนำของ VIZIMPRO ยังไม่ได้รับการจัดทำขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับเสื่อมระยะรุนแรง ภาวะไตเสื่อม (Renal Impairment) ไม่แนะนำให้ปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง และปริมาณที่แนะนำของ VIZIMPRO ยังไม่ได้รับการจัดทำขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมระยะรุนแรง โปรดดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาได้ที่ Pfizer.com เกี่ยวกับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก (non-small cell lung cancer) มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดทั่วโลก โดยในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดทั่วโลกมากกว่าสองล้านราย ซึ่งประมาณร้อยละ 85 ของโรคมะเร็งปอดทั้งหมดมักจะถูกระบุว่าเป็นชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก (NSCLC) และประมาณร้อยละ 75 ของมะเร็งชนิดนี้มักพบในระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจาย EGFR เป็นโปรตีนชนิดที่ช่วยทำให้เซลล์เจริญเติบโตและแบ่งตัว เมื่อยีน EGFR ถูกทำให้กลายพันธุ์มันจะสามารถทำให้โปรตีนก่อปฏิกิริยาที่ส่งผลให้เซลล์มะเร็งก่อตัว ซึ่งการกลายพันธุ์ของ EGFR นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในอัตราร้อยละ 10 – 35 ของเนื้องอกชนิด NSCLC ทั่วโลก และการกลายพันธุ์รูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดคือ deletions in exon 19 (Exon19del) และ exon 21 (L858R) ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของ EGFR mutations ที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งโรคนี้ยังถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการรอดชีวิตต่ำและความก้าวหน้าของโรคนั้นถือว่าเป็นความท้าทาย ไฟเซอร์กับวิทยาการด้านโรงมะเร็งปอด ไฟเซอร์ ออนโคโลจี มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งเป็นโรคที่รักษายากและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก ไฟเซอร์ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด NSCLC โดยการพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถและทนทานต่อการบำบัดแบบไบโอมาร์คเกอร์ (biomarker-driven therapies) ด้วยการผสานความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์กับการใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไฟเซอร์ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยด้วยยาและเวลาที่เหมาะสม ด้วยการวิจัยและความพยายาม เรามุ่งมั่นที่จะมอบความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับ NSCLC ไฟเซอร์ ออนโคโลจี (Pfizer Oncology) ที่ ไฟเซอร์ ออนโคโลจี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนายาที่เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้ป่วย ในปัจจุบันไฟเซอร์ ออนโคโลจี มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งและไบโอซิมิลาร์ที่ได้รับการยอมรับถึง 22 รายการ จากตัวชี้วัดมากกว่า 30 ชนิด ซึ่งรวมไปถึงมะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก ไต ปอด เม็ดเลือดขาว และ ผิวหนัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ