ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ เริ่มซื้อขาย 29 พ.ย. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 28, 2019 16:35 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ เริ่มซื้อขาย 29 พ.ย. นี้ กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในเขตภาคตะวันออก พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 29 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 568 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "STC" นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "STC" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 STC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการตอกเสาเข็ม และเทคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างาน ปัจจุบันมีโรงงาน 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มลูกค้าของ STC คือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปประเภทท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ และอิฐบล็อกมวลเบา STC มีทุนชำระแล้ว 284 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 148 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ในราคาหุ้นละ 1บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 148 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 568 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 20.41 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 27.77 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 568 ล้านหุ้น (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.049 บาทต่อหุ้น โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ (STC) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในภาคตะวันออก โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ รวมถึงความหลากหลายของสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ การจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดถือเป็นสิ่งที่ STC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด บริษัทจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ STC มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ ครอบครัวชัยตระกูลทองถือหุ้น 73.9% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.stc.co.th และ www.set.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ