ภาพข่าวเครือข่ายมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ บ.วังขนายมหาสารคาม

ข่าวทั่วไป 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 15:58 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: เครือข่ายมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ บ.วังขนายมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการ มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างลูกหีบ ระดับ 1 ให้กับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 9 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยทางบริษัทให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ จนสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยทางบริษัท น้ำตาลวังขนาย จะได้นำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างลูกหีบ ระดับ1 นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ