“การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก การดำรงชีวิตอยู่ต่อเป็นของยาก การได้ฟังธรรมเป็นของยาก การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยาก”

ข่าวทั่วไป Tuesday December 17, 2019 10:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--ซีพี ออลล์ เมื่อได้เกิดเป็นคน และดำรงตนอยู่รอดจนมีลมหายใจแล้ว ก็พึงหมั่นศึกษาธรรมะ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกนี้ ชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวไกลนั้นหาเบื้องต้นไม่พบ หาที่สุดก็ไม่พบ เราทุกคนล้วนแต่เคยสร้างทั้งกุศลกรรม และอกุศลกรรม ดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจึงต้องมีสุขทุกข์ปะปนกันไป ส่วนหนึ่งของคำสอนที่ "พระมหาสุริยา ชยเมธี" วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย โดยหลักธรรมที่พระอาจารย์ได้หยิบยกมาในโอกาสนี้คือ "อริยทรัพย์ 7" อริยทรัพย์ 7 หมายถึง ทรัพย์อันประเสริฐ หรือทรัพย์คือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ 7 ประการ เป็นทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่สามารถมีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยต่างๆ ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล หิริ โอตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปัญญา คนเราต้องมี "ศรัทธา" หรือ ความเชื่อซึ่งต้องประกอบด้วยปัญญา เพราะหากขาดไป จะนำไปสู่ความเชื่อที่เป็นความหลงงมงาย ชาวพุทธเรามีศรัทธาเรื่องกรรม หรือการกระทำว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ถัดมาคือ "ศีล" หรือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม เบื้องต้นสำหรับปุถุชนคือการรักษาศีลห้า "หิริ" หรือความละอายใจต่อการทำชั่ว ผู้ที่มีหิริจะไม่ประพฤติไปในทางไม่ดี เพราะเกรงกลัวต่อการทำชั่ว "โอตตัปปะ" หรือความเกรงกลัวต่อบาป ข้อนี้จะทำให้เป็นผู้เกรงกลัวต่อผลของของการทำชั่ว คือบาปเวรนั่นเอง ต่อมาคือ "พาหุสัจจะ" หรือการเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก เพื่อให้เกิดปัญญา โดยปัญญามี 3 ระดับ ได้แก่ ปัญญาอันเกิดจากการฟัง ปัญญาอันเกิดจากการคิดให้เข้าในระดับเหตุผล และปัญญาอันเกิดจากการภาวนา "จาคะ" หรือความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือน้ำใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสุดท้ายคือ "ปัญญา" หรือ ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ชั่วดี ผิดถูก จะได้เลือกทำแต่กุศลกรรม "บางคนรู้หมดว่าอะไรดี อะไรไม่ดี แต่ทำไม่ได้ พวกนี้เรียกว่ารู้ไปหมดแต่อดไม่ได้ กับพวกที่ชอบบอกว่ารู้แล้ว ได้ยินได้ฟังมาหมดแล้ว แต่ไม่ทำเสียที การลงมือทำนั้นสำคัญมาก จะมากจะน้อย ขอให้ได้ทำไว้ก่อน บุญเล็กสร้างวันนี้ ดีกว่าบุญใหญ่ที่ไม่รู้จะมีโอกาสจะได้ทำวันไหน" พระอาจารย์กล่าว ธรรมใดๆ ก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ ธรรมไม่นำเป็นแนวทางสว่างให้ คงเกิดมาแล้วตายเปล่าเข้าโลงไป ชีวิตไร้ซึ่งคุณค่าน่าเสียดาย สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 24 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ