ภาพข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “สัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามความร่วมมือ (MOU) Khon Kaen Smart Living Lab”

ข่าวทั่วไป Friday December 20, 2019 13:50 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “สัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามความร่วมมือ (MOU) Khon Kaen Smart Living Lab”

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ในสถาบันมรดกทางวัฒนธรรม GLAM (Gallery, Library, Archive and Museum) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอ สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จากพื้นที่จริง โดยได้เข้าทัศนศึกษาแหล่ง GLAM ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ