จังหวัดลำพูน รณรงค์เข้ม ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ในการขับขี่ อย่างมีวินัย สร้างความปลอดภัยในการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ข่าวทั่วไป Thursday December 26, 2019 16:27 —ThaiPR.net

จังหวัดลำพูน รณรงค์เข้ม ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ในการขับขี่ อย่างมีวินัย สร้างความปลอดภัยในการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมรณรงค์ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 80 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก สัญญาณมือ ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ การป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่ การตรวจเช็คสภาพและการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ เทคนิคการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และหลักความปลอดภัย 10 ประการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นอกจากนั้นได้ให้บริการประชาชน " พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 " จากใจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้บริการ ตรวจเช็คสภาพ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ก่อนเดินทาง ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2562 รวมถึงให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (หม้อหุงข้าว เตารีด พัดลม กระทะไฟฟ้า กาต้มน้ำไฟฟ้า) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 และได้บริการตัดผมฟรี โดยผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตัดแต่งผมบุรุษ ระดับต้น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพน จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย สถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติทางถนน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆที่จะสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ซึ่งโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 เป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ