กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดสกลนคร พร้อมเสนอเป็นชุมชนต้นแบบ ปี 63

ข่าวทั่วไป Wednesday January 8, 2020 09:14 —ThaiPR.net

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดสกลนคร พร้อมเสนอเป็นชุมชนต้นแบบ ปี 63 กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร่วมกับ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และ น.ส.สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อาจารย์มนูญ จิตใจฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพฯ ว่าที่พันตรี ดร.สมชาย อุดร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มทร.กรุงเทพฯ และ ผศ.นิรมล ศากยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นด้านพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อนำ วทน. ช่วยพัฒนาการผลิตผ้าทอของชุมชนให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงนำเสนอจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนที่สนใจนำไปเป็นแนวทางดำเนินงานนำ วทน. พัฒนาคุณภาพสร้างนวัตกรรมสิ่งทอของชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะ การพัฒนาด้านการสร้างมาตรฐานของคราม การสร้างมาตรฐานของสิ่งทอ การสร้างมาตรฐานของเครื่องมือการทอ การใช้ประโยชน์จากต้นครามทั้งต้น วิธีการใช้ฝ้ายและกัญชงร่วมกัน รวมทั้งวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังให้เป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ