มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป Monday January 13, 2020 11:53 —ThaiPR.net

มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมเฝ้ารับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark , ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้มองหาตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตและสหกรณ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรได้ด้วยระบบ QR Trace On Cloud รวมถึงช่องทางการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนเว็บไซด์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com โดยมีผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ