มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน ”Chinese Culture Festival 2020” สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

ข่าวทั่วไป Thursday January 23, 2020 08:35 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน ”Chinese Culture Festival 2020” สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน"Chinese Culture Festival 2020" ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน "Chinese Culture Festival 2020" เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตจากคณะต่าง ๆ และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น ทั้งยังจะได้นำความรู้และทักษะสากลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สำหรับช่วงพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน"Chinese Culture Festival 2020" อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และผู้แทนจากสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง เฉินเหวิน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง โดยอาจารย์ของสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ แห่งนี้ เพื่อร่วมมือในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีนสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 ภายใต้การนำของสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฉงชิ่งกับเทศบาลเมืองเบตง – ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นสถาบันขงจื้อหนึ่งใน 16 แห่ง ที่ก่อตั้งในประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยฉงชิงกับเทศบาลเมืองเบตง เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในกิจกรรม

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมหลากหลายคณะวิชาที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่เพียงมีอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม มีระบบ การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และหลายระดับชั้น หรือมีอาณาบริเวณที่สวยงามเท่านั้น ยังมีทีมงานผู้บริหารและ คณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 2015 ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และได้รับการต้อนรับจากผู้นำ ของมหาวิทยาลัยฉงซึ่งเป็นอย่างดี ได้สร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและแน่นอน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ได้มีความร่วมมือกัน มาแล้ว 5 ปี ซึ่งได้ขยายความร่วมมืออย่างถึงแก่นแท้ในหลาย ๆ ด้าน ร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ในการจัดการอบรมนักศึกษาระยะสั้น ร่วมมือในการโอนถ่ายหน่วยกิตระหว่างกันและกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นต้น ได้มีความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตงอย่างกว้างขวาง สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตงไม่เพียงแต่ได้ คัดเลือกและส่งอาจารย์ที่สอนภาษาจีนที่ยอดเยี่ยมของทางสถาบันไปสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น ยังได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณในการจัดคณะ นักศึกษาไปเยือนประเทศจีน จัดงานวัฒนธรรมจีนสัญจร มอบทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในประเทศจีน และจัดงานสัมมนา ศึกษานโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้สถาบันสามแห่งได้รับประโยชน์ร่วมกันเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะทำให้นักศึกษาของไทยได้รับรู้และเข้าใจประเทศจีนรอบด้านยิ่งขึ้น ยกระดับความรู้ภาษาจีนให้สูงขึ้น มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ ด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและการค้าที่โตเป็นระดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังมีมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนที่มีอายุร่วมหลายพันปี ภาษาจีนจึงกลายเป็นประสิทธิภาพในความสามารถอีกด้านหนึ่งของอนาคต ประเทศ ไทยกับประเทศจีนเป็นมิตรและมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ในฐานะที่ เป็นสะพานเชื่อมของการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ พวกเรายินดีที่จะเปิด และขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะทักษิณอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของ ทั้งสองประเทศ วันนี้ ในการจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมจีนสัญจร ที่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นครั้งที่สองของสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดให้มีการจัดงานกิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมจีน ในวันพิเศษทำให้เป็น กิจกรรมเทศกาวัฒนธรรมจีนกลายเป็นกิจกรรมของทั้งมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง เฉินเหวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า
"กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ทั้ง 2 สถาบันมีความร่วมมือกันมา มีนิสิตและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 200 คน ไม่เพียงแต่ได้นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญของจีนมาแสดงเท่านั้น ในการจัดแสดงนิทรรศการเป็นจำนวน 8 บูธ และนิทรรศการเฉพาะพิเศษอีกหนึ่งนิทรรศการด้วย ยกตัวอย่างเช่น การแสดงดนตรีจีนพื้นเมือง ศิลปะการชงชาจีน การแพทย์แผนจีน การเขียนพู่กันจีน อาหารประเพณต่าง ๆ ในเทศกาลตรุษจีน และการแนะนำทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน ขอขอบพระคุณกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาเป็นพิเศษ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการผลงานภาพถ่าย ในกิจกรรมวัฒนธรรมจีนครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงความงดงามในดินแดนมังกร นำมาซึ่งวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม เพิ่มสีสันให้กับกิจกรรมในวันนี้อย่างยิ่ง และเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ขออวยพรให้หัวหน้าหน่วยงาน ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คณาจารย์ และนิสิตทุกคน สุขสันต์ในปีชวด ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง การศึกษาก้าวหน้า และสมความปรารถนาทุกประการ"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ