อาชีวะอวด 180 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ

ข่าวทั่วไป Tuesday February 11, 2020 09:37 —ThaiPR.net

อาชีวะอวด 180 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่างาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ซึ่งเป็นการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 31 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สร้างทักษะวิชาชีพ พัฒนาความคิด สามารถวิเคราะห์ และสร้างความรู้ ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐาน ของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ที่สนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เลขาธิการคณะกรรมกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนสายวิชาชีพ ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า ของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ที่ให้ความสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีระบบ ใช้รูปแบบการเรียนที่มีกลไก ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเอื้อให้เกิด การเรียนรู้ตลอดชีพ รวมทั้งเร่งดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ สามารถนำไปพัฒนาสู่อาชีพ ที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเอง และครัวเรือน พร้อมที่จะก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง ได้อย่างมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ ของตลอดแรงงงาน และทิศทางของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการนวัตกรรมอาชีวศึกษา นิทรรศการเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ไฮไลท์ที่ผ่านการคัดเลือกจากอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 7,312 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับภาค ทั้ง 5 ภาค จำนวน 1,795 ผลงาน ผ่านเข้าสู่ระดับชาติ และนำมาจัดแสดงรวมจำนวน 180 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการประกวดระดับภาคทั้ง 5 ภาค จำนวน ๒๐ ทีม และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาด คือการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ABU Robot contest ประเภทหุ่นยนต์ ABU (Asia Pacific Broadcasting Union) หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์แขนกลเพื่ออุตสาหกรรม โดยผู้ร่วมชมงานจะได้พบกับหุ่นยนต์มากความสามารถ ในการทำอาหารเมนู "ผัดกะเพรา" และชงกาแฟ ฯลฯ ทั้งนี้สอศ.ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีในการจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน บริษัท เซียร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ