คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2nd KMUTT International Admission ปีการศึกษา 2563

ข่าวทั่วไป Tuesday February 11, 2020 15:51 —ThaiPR.net

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 2nd KMUTT International Admission ปีการศึกษา 2563

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในรอบ 2nd KMUTT International Admission ปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture Program)
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Program)
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Program)
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Program)
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่: https://soad.kmutt.ac.th/how-to-apply/
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ 02- 470-7887-8 หรือติดต่อสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
Becoming the best version of yourself at SoA+D, KMUTT


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ