กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 17, 2020 11:36 —ThaiPR.net

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--กองทุนบัวหลวง

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประกาศจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 53 ในอัตรา 0.3616 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2563 นี้ ส่งผลให้เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดนี้ กองทุน FUTUREPF จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 15.8350 บาทต่อหน่วย
สำหรับ ผลการดำเนินงานกองทุน FUTUREPF ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีรายได้รวม 265.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.59% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 212.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.49% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลการดำเนินงานทั้งปี 2562 มีรายได้รวม 1,062.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.45% จากปีก่อนหน้า รายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 868.05
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.40% จากปีก่อนหน้า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 6,829.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.8962 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง 48,791 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ