วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวทั่วไป Monday February 24, 2020 10:00 —ThaiPR.net

วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด โดยมีผู้ประกอบการในชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ วศ.อว. ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าอำเภอฟากท่ามีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากเกินกว่าการบริโภคสด ทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำโดยเฉพาะกล้วย ฟักทอง และผลหม่อน นอกจากนี้ยังมีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แตกหักจำนวนมาก ทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคา ผู้ประกอบการจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบดังกล่าว ทั้งนี้ วศ.อว. มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้" ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนในพื้นที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ และการควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบผักผลไม้ ผักผลไม้หยี กล้วยทอดและกล้วยเส้นปรุงรสสูตรลดการเกิดกลิ่นหืนโดยใช้สมุนไพรไทย เป็นต้น ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ