วธ. เผยชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร-บ้าน-วัด-โรงเรียน พร้อมจับมือ ก.มหาดไทย-จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19

ข่าวทั่วไป Monday March 23, 2020 16:37 —ThaiPR.net

วธ. เผยชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร-บ้าน-วัด-โรงเรียน พร้อมจับมือ ก.มหาดไทย-จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อสวมใส่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิต 50 ล้านชิ้นนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของ “บวร” โดยนำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำรวจความพร้อมประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีอยู่ 22,400 แห่งทั่วประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรายงานจากวัฒนธรรมจังหวัดว่า มีจำนวนชุมชนฯ ที่ผลิตหน้ากากแบบผ้า จำนวน 2,372 ชุมชน ผลิตหน้ากากแบบผ้าแล้ว จำนวน 339,054 ชิ้น และคาดว่าจะสามารถผลิตได้กว่า 5 ล้านชิ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำไปมอบให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา กลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ผ่านเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ทางช่องทางสื่อต่างๆ แก่ประชาชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ เช่น คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด ความรับผิดชอบต่อสังคม วิธีการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ลดความตระหนก และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ