ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ 'AAA(tha)’

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 26, 2020 10:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA (tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ซึ่งได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)/F1+(tha)’ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้มูลค่ารวมของโครงการหุ้นกู้ MTN ถูกปรับเพิ่มเป็น 4 หมื่นล้านบาทจากเดิม 3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มมูลค่ารวมของโครงการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของโครงการ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL มีปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจากการที่ฟิทช์มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ICBCTL มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ICBCT ในธุรกิจเช่าซื้อ เช่าการเงิน และการซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 38% ของรายได้รวมและกำไรสุทธิของ ICBCT ในปี 2562 นอกจากนี้ ICBCTLยังมีการเชื่อมโยงและผสานการดำเนินงานกับธนาคารแม่อย่างใกล้ชิดและใช้สัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ อีกทั้งธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทและมีการให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการดำเนินงานตามปรกติมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการที่ ICBCT จะให้การสนับสนุนแก่ ICBCTL อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หาก ICBCT ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ICBCTL ลงไปต่ำกว่า 75% หรือหยุดให้การสนับสนุนทางการเงินหรือมีสัญญาณบ่งชี้ว่าโอกาสที่จะให้การสนับสนุนมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตของ ICBCT อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ Industrial and Commercial Bank of China Limited (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นธนาคารแม่ในประเทศจีน จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL ซึ่งหาได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด’

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ