TNP แจ้งเลื่อนประชุม AGM ไม่มีกำหนด ลดความเสี่ยง COVID-19 ด้านบอร์ดฯ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.03 บ./หุ้น แย้มธุรกิจเดินหน้าโตต่อ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 9, 2020 15:22 —ThaiPR.net

TNP แจ้งเลื่อนประชุม AGM ไม่มีกำหนด ลดความเสี่ยง COVID-19  ด้านบอร์ดฯ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.03 บ./หุ้น แย้มธุรกิจเดินหน้าโตต่อ

กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--ไออาร์ พลัส

“ธนพิริยะ” หรือ “TNP” แจ้งมติเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เดิมกำหนดจัดในวันที่ 21 เม.ย. นี้ ด้านบอร์ดบริษัทฯ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 5 พ.ค. 63 มั่นใจทิศทางธุรกิจเติบโตตามเป้า รับยอดขายพุ่ง และไม่กระทบ COVID-19

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายเปิดเผยถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 อนุมัติเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากกำหนดการเดิมวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับเป็นการปฎิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ รวมทั้ง มีมติอนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (วันที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
โดยคงกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 9 มีนาคม
2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้
คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก
โดยจะทำการรายงานผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ
จึงต้องให้ความร่วมมือและพร้อมปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติและมีความเหมาะสมแล้ว
ทางบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมขึ้นใหม่
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

ด้านเภสัชกรหญิง อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ภาพรวมร้านธนพิริยะยังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจาก เป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นไทยคู่ชุมชนที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก สนับสนุนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2563 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

อีกทั้ง กลยุทธ์การขยายสาขายังเป็นไปตามที่วางไว้
โดยล่าสุดเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 1 สาขา ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
นับเป็นสาขาแรกของปี 2563 และเป็นสาขาที่ 29 ของธนพิริยะ พร้อมเปิดให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากเป้าหมายในปี 2563 ตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่จำนวน 5
สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 มีสาขารวมกันทั้งสิ้น
33 สาขา จากสิ้นปี 2562 มี 28 สาขา ครอบคลุม 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
จังหวัดเชียงราย 23 สาขา
จังหวัดพะเยา 4 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 1 สาขา

ตอกย้ำความสำเร็จของร้านค้าท้องถิ่นไทยที่ได้รับความไว้วางใจต่อลูกค้ามาอย่างยาวนาน


โดย “ร้านธนพิริยะ” ทุกสาขามีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานประจำสาขาทุกสาขาเป็นหลัก มีจุดคัดกรองให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
พร้อมทั้ง ทำความสะอาดร้านค้า
และอุปกรณ์ภายในร้านทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้อย่างไร้กังวล ในส่วนของสต๊อกสินค้าสำหรับการอุปโภคบริโภค บริษัทฯ
เตรียมไว้เพียงพอ

ต่อความต้องการของลูกค้า จึงมั่นใจว่า
แม้ในยามวิกฤติร้านธนพิริยะก็ยังยืนหยัดในการเติบโต
พร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้


แท็ก Covid-19   ปันผล  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ