หลักสูตรออนไลน์ "การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหัวหน้างาน" วิทยาลัยดุสิตธานี เรียนออนไลน์แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก

ข่าวทั่วไป Monday April 20, 2020 13:46 —ThaiPR.net

หลักสูตรออนไลน์ กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--วิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนงานของแผนกแม่บ้านนั้นถือเป็นงานหลังฉาก แต่แผนกแม่บ้านเป็นอีกแผนกที่มีความสำคัญไม่น้อยในธุรกิจโรงแรม โดยจะเป็นแผนกที่ดูแลทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ห้องอาหาร บริเวณสาธารณะที่ให้บริการกับแขก หัวหน้างานแผนกแม่บ้านจึงถือได้ว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ และต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน ต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองพนักงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้า รวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียด การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่าง ๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าฝึกอบรมในทุกด้าน วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและในระดับสากล ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้าน "การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหัวหน้างาน" โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งทางด้านทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน การจัดทำรายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน งานแม่บ้านกับการวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน การจัดทำงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญช่วยผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จได้ หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นนี้เหมาะสำหรับระดับหัวหน้างาน รองผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หรือพนักงานแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุพัตรา ปัถมัง Executive Housekeeper Dusit Princess Srinakarin Hotel ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารงานแม่บ้านของโรงแรมมากว่า 30 ปี โดยจะมีการจัดฝึกอบรม 2 วัน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 6,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@:dusit.edu

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ