แล้งนี้ไม่หวั่น ! 5 ข้อดี “โซลาร์ ปั๊ม” ช่วยเกษตรกรยิ้มร่า รับมือแล้งอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Tuesday May 5, 2020 15:28 —ThaiPR.net

แล้งนี้ไม่หวั่น ! 5 ข้อดี “โซลาร์ ปั๊ม” ช่วยเกษตรกรยิ้มร่า รับมือแล้งอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ--5 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ปีนี้ “ภัยแล้ง” เข้ามาทักทายประเทศไทยรวดเร็วกว่าที่คิด สังเกตได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่แห้งขอด น้ำในเขื่อนที่มีปริมาณติดลบ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในแง่ของการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และภาคเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้ำในการทำการเพาะปลูก-ปศุสัตว์ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ให้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการทำประโยชน์ต่าง ๆ แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีโครงการพิเศษ “PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ช่วยให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างสะดวก-ยั่งยืน และประหยัด ผ่านการติดตั้ง “โซลาร์ ปั๊ม” (Solar Pump) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี 5 ข้อดี ดังนี้ มีปั๊มน้ำพลังงานสะอาดใช้ฟรีในชุมชน เพราะการติดตั้ง 'โซลาร์ ปั๊ม’ ในชุมชน เป็นการดำเนินการภายใต้ ส่วนงาน 'PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน’ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ตั้งใจให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้งการจัดหาวัสดุ การติดตั้ง และอื่น ๆ หมดกังวลเรื่องแหล่งจ่ายไฟ เพราะแผงโซลาเซลล์ที่ใช้ร่วมกับระบบสูบน้ำในชุมชน เป็นแผงโซลาร์เซลล์ประเภทแยกอิสระ (Stand Alone System) ที่สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และปั๊มน้ำแบบชักได้ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ หรือน้ำบาดาลได้ทันที มีน้ำใช้ทำการเกษตร-ปศุสัตว์แน่นอน เพราะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของ PEA ในขนาด 280-330 วัตต์ จะเริ่มตั้งแต่จำนวน 2 - 6 แผง สามารถสูบน้ำสำรองจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 2,000 – 5,000 ลิตร ดังนั้น ต่อให้แล้งเร็วหรือแล้งนานแค่ไหน เกษตรกรก็จะมีทรัพยากรน้ำใช้เพียงพออย่างแน่นอน มีรายได้เพิ่มขึ้นช่วงหน้าแล้ง ต้องยอมรับว่า ผลผลิตทางปศุสัตว์-การเกษตรจะผลิดอกออกผลดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรน้ำ ดังนั้น เมื่อเกษตรกรมีน้ำใช้เพาะปลูกในปริมาณที่เพียงพอ ผลิตผลจะสมบูรณ์มีคุณภาพต่อตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับใช้สอยในชุมชน เพราะนอกจากการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร-ปศุสัตว์แล้ว โซลาร์ ปั๊ม ยังสามารถสูบน้ำ เพื่อกักเก็บไปยังถังเก็บน้ำของชุมชนสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งนำเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างแหล่งน้ำสะอาด และการบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนในการใช้น้ำร่วมกัน ถือเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การติดตั้ง “โซลาร์ ปั๊ม” PEA ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ณ พื้นที่ต่าง ๆ จำนวนกว่า 77 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2563 นี้ PEA เตรียมเดินหน้าสำรวจความต้องการในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งติดตั้ง 'โซลาร์ ปั๊ม’ สำหรับใช้อุปโภค-บริโภคภายในชุมชนอีก 10 แห่ง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของคนไทยอย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโปรเจคพิเศษ “PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ได้ที่ www.pea.co.th (คลิก “ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า”) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Call Center 1129

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ