บอร์ด CWT เร่งหารือผลกระทบโควิด-19 รับมือตลาดตราสารหนี้ผันผวน ยกเลิกปันผลระหว่างกาล – ปรับแผนการเงินเพื่อความมั่นคงระยะยาว

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 12, 2020 11:04 —ThaiPR.net

บอร์ด CWT เร่งหารือผลกระทบโควิด-19 รับมือตลาดตราสารหนี้ผันผวน ยกเลิกปันผลระหว่างกาล – ปรับแผนการเงินเพื่อความมั่นคงระยะยาว กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--บางกอก ออทัม ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT หารือเคร่งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทในอนาคตและแนวทางป้องกันผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แม้ว่าอัตราการติดเชื้อในประเทศไทยจะเริ่มลดลง แต่ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่จะแตกต่างออกไปจากในอดีต จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกระยะหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อหารือและพิจารณาใหม่อย่างถี่ถ้วน เกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นสมควรเสนอให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2563 ที่มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และยกเลิกกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CWT205A เพื่อขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจาก สถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ที่มีความเปราะบางและบริษัทต้องมีแผนสำรองเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ CWT205A ในข้อ 7.9 คือ “ผู้ออกหุ้นกู้และหรือบริษัทย่อยจะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้ซึ่งการไม่ชำระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข” โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาในวาระสำคัญคือ การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และชำระคืนเงินต้นจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง ด้านนาย วีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทได้หารืออย่างถี่ถ้วนถึงแนวทางป้องกันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งต่อภาคการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปรับทิศทางการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ฉะนั้นบริษัทจึงต้องปรับแผนการเงินให้รัดกุมและรอบคอบที่สุด ทั้งนี้การขอยกเลิกมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อสำรองเงินสดสำหรับภาระเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระ อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มเติมให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีธุรกิจพลังงานซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ