ภาพข่าวสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ ส.อ.ท.

ข่าวยานยนต์ Friday May 15, 2020 13:59 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ ส.อ.ท.

กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรม โดยผ่านช่องทาง Online Platform ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการประชาสัมพันธ์โครงการ ส.อ.ท. เพื่อสนับสนุนสมาชิกภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ