ข่าวอนุชา ละอองพันธ์ ล่าสุด

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอ...

ทั่วไป 16 ก.ย. –ThaiPR.net นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพั... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลงพื้นให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME...

ทั่วไป 2 ก.ย. –ThaiPR.net วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์ พะเยา นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยกระดับฝีมือกลุ่มวิสหกิจชุมชน สร้างการตลาดออนไลน์ยุค New Normal ด้วยโมบายแอพ...

ทั่วไป 25 ก.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 25 กรกฎาคม 2565 ณ... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมการตลาดยุคใหม่กับ MOBILE APPLICATION

ทั่วไป 9 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 14 มิถุนายน 2565 ณ... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกทักษะด้านอาชีพ หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ทั่วไป 25 พ.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 23 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 30 ชั่วโมง... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา "วัดความรู้ ทักษะฝีมือ" สู่ช่างไฟ มีไลเซนส์ มืออาชีพ

ทั่วไป 9 พ.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ...

ทั่วไป 3 พ.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวช. /ปวส.... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา "ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจ...

ทั่วไป 5 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 4 เมษายน 2565 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดของคณะกรรมการพัฒนาแรงง...

ทั่วไป 24 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) มอบหมายให้นายอนุชา ละอองพันธ์... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมเพิ่มฝีมือ เน้นทักษะ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่"...

ทั่วไป 24 มี.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 18... อ่านต่อ

มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำง...

ทั่วไป 18 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 18 มีนาคม 2565 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา... อ่านต่อ

"พะเยา" รับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ... อ่านต่อ

สนพ.พย. เร่งสร้างแรงงานช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 420... อ่านต่อ

สนพ.พย.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะ

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต... อ่านต่อ

สนพ.พะเยา เร่งสร้างทักษะฝีมือเพิ่มเติมให้ข้าราชการและครอบครัวตำรวจตะเวนชายแดนที่...

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เข้าร่วมหารือกับ พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย... อ่านต่อ

สนพ.พะเยา สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร... อ่านต่อ

สนพ.พะเยา เทรนด์แรงงาน ช่วงกักตัวผ่านออนไลน์

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา  ดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การขายสินค้าออน์ไลน์... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมอาชีพยนต์...

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ดำเนินการฝึกอบรม สาขา งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)...

ทั่วไป ก.ย. 63 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 1 ก.ย. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)...

ยานยนต์ ก.ย. 63 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 1 ก.ย. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมสาขาการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้ว...

ทั่วไป ส.ค. 63 –ThaiPR.net นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (AHRDA) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรม พนักงานบริษัท...

ทั่วไป มิ.ย. 63 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 17 มิ.ย. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์แล... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)...

ยานยนต์ พ.ค. 63 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 15 พ.ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: AHRDA ต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและคณะ

ทั่วไป ม.ค. 63 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 15 ม.ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอนุชา ละอองพันธ์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: AHRDA-TAPMA ร่วมปั้นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 4

ยานยนต์ ส.ค. 62 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 30 ส.ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ คุณพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์... อ่านต่อ

AHRDA-DENSO ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แรงงานในกลุ่มยานยนต์

ยานยนต์ ส.ค. 62 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 9 ส.ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ... อ่านต่อ

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าหารือกับ AHRDA ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แรงงานในระบบ

ทั่วไป ส.ค. 62 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 2 ส.ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ... อ่านต่อ

ก.แรงงานปิดคอร์สเทรน “เด็กช่างยนต์” คาดช่วยเสริมเขี้ยวเล็บอุตสาหกรรมยานยนต์

ทั่วไป พ.ค. 62 –ThaiPR.net ก.แรงงาน ปิดคอร์ส เสริมทักษะเด็กช่างยนต์ คาดเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ