พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 15:50 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ได้รับเกียรติจาก นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ และนางนัยนา ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (โซน C / C+) แรงงานนอกระบบ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่าการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามเป้าหมาย จำนวน 3 รุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการใช้งาน ICT และสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชนภายใต้หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจน มีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพจากการสร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางรายได้และสร้างอาชีพ สร้างเนื้อหาดิจิทัลและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ตลอดจนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ