กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล บริจาคเงิน 6.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนองค์กรด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวทั่วไป Monday May 18, 2020 16:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บริษัทฯ มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และเพื่อช่วยรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เต็ดตรา แพ้ค ซีเดล และดีลาวาล จึงร่วมบริจาคเงินจำนวน 180,000 ยูโร หรือ 6,200,000 บาท ให้แก่องค์กรด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติในประเทศไทย พม่า และกัมพูชา โดยในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาลได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 ยูโร หรือ 4,200,000 บาทให้แก่กองทุนโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงองค์กรอาสาสมัครอื่น ๆ ได้แก่สภากาชาดไทย กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) และยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเงินสมทบจะได้นำไปใช้เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และองค์กรด้านการสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในประเทศไทยนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาลยังได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 ยูโร ให้แก่สภากาชาดพม่า และ 30,000 ยูโร ให้แก่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ประเทศกัมพูชาอีกด้วย การบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริจาคเงินจำนวน 10 ล้านยูโรของกลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล ที่ได้ประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tetralaval.com/news-and-press-releases/tetra-laval-group-covid-19-relief-efforts กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของบริษัทในเครืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์อาหารภายในประเทศจะยังคงมีวางจำหน่ายอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเรายังปฏิบัติตามมาตรการที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเราทุกภาคส่วน กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล ขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า และองค์กรพันธมิตรของเราเป็นอย่างสูง สำหรับความทุ่มเทในสภาวการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ทั้งนี้ เรายินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายสินค้าและลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้คนนับล้านในกว่า 160 ประเทศ ด้วยพนักงานมากกว่า 25,000 คน ทั่วโลก เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำขวัญของเต็ดตรา แพ้คที่ว่า ปกป้อง ทุกคุณค่า(TM)” (PROTECTS WHAT’S GOOD(TM)) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่ www.tetrapak.com/th เกี่ยวกับ ซีเดล ซีเดล คือผู้ให้บริการเครื่องมือและโซลูชั่นด้านบริการชั้นนำสำหรับงานบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์การดูแลบ้านและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบขวดเพท กระป๋อง แก้ว และวัสดุอื่นๆ เราให้บริการติดตั้งเครื่องจักรกว่า 40,000 เครื่องในมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 170 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านการสร้างโรงงานแห่งอนาคตด้วยระบบที่ทันสมัย การออกแบบสายการผลิต และนวัตกรรม พนักงานของบริษัทจำนวนมากกว่า 5,500 คนทั่วโลกมีความกระตือรือร้นในการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพของสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจของลูกค้าในภาพรวม เรามีการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อส่งมอบประสิทธิผลตามมาตรฐานที่กำหนดได้ทุกรูปแบบ เรามั่นใจว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความท้าทายของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพยายามนำเสนอสิ่งที่ตอบสนองประสิทธิภาพการดำเนินงานในรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยเราจะมีการพูดคุยและทำความเข้าใจถึงความต้องการของตลาด รูปแบบการผลิต และห่วงโซ่มูลค่าของลูกค้า แล้วจึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบและการวิเคราะห์ข้อมูลอันชาญฉลาดของเรา เพื่อสร้างกำลังการผลิตซึ่งทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดอายุการใช้งาน เราเรียกสิ่งนี้ว่า การสร้างประสิทธิภาพจากความเข้าใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเราได้ที่ www.sidel.com เกี่ยวกับ ดีลาวาล วิสัยทัศน์ของเรา คือการสร้างความยั่งยืนแก่กระบวนการผลิตอาหารให้ได้มากที่สุด ในฐานะบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยนวัตกรรม เราทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาแนวทางช่วยเหลือลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นเกษตรกรโคนม ให้สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้นและลดความยุ่งยากในการทำงาน ผ่านการนำเสนอเครื่องมือและโซลูชั่นสำหรับการรีดนมวัวที่มีมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ปัจจุบัน ดีลาวาลมีพนักงานที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นราว 4,500 คน ปฏิบัติงานในตลาดมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก โดย ดีลาวาล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.delaval.com หรือ www.delavalcorporate.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ