วศ.อว.ฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับหมอนและที่นอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบไทยตามมาตรฐานสากล

ข่าวทั่วไป Friday June 19, 2020 13:14 —ThaiPR.net

วศ.อว.ฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับหมอนและที่นอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบไทยตามมาตรฐานสากล กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และนายพายับ นามประเสริฐ พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนและที่นอนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป้าหมายพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนจากยางธรรมชาติให้ได้มาตรฐานสากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริกการ ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สำคัญสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยพัฒนา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ในด้านทฤษฎีและกระบวนการผลิต ตลอดจนหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน (มอก. 2741-2559) และฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน (มอก. 2747-2559) ผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ กองวัสดุวิศวกรรม กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตหมอนและที่นอนจากยางพาราของประเทศไทย และการใช้บริการทดสอบจากภาคอุตสาหกรรมต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ