ปรับแผนเตรียมพร้อมประกาศใช้ผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่

ข่าวทั่วไป Thursday July 2, 2020 16:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุการเลื่อนบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ออกไปยังปลายปี 2564 ส่งผลกระทบต่อแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองว่า ที่ผ่านมา สวพ. ได้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กำหนด จนถึงขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 โดยจัดเตรียมร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้ ส่งผลให้การพิจารณาร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมล่าช้าออกไปจากแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สวพ. ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการและการรอมติจากคณะกรรมการผังเมืองที่มีผลทำให้การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงได้ปรับแผนและเตรียมความพร้อมในส่วนที่สามารถดำเนินการคู่ขนานกับขั้นตอนตามกฎหมายได้ อาทิ การวางแผนและเตรียมงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงการประสานและทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการกำหนดแนวทางการออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากคณะกรรมการผังเมืองมีมติตามมาตรา 110 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด สวพ. ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมติทันที โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ภายในปี 2564


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ