รมช.ธรรมนัส ลงศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูภาคการเกษตรจากผลกระทบไวรัลโควิด - 19

ข่าวทั่วไป Wednesday July 15, 2020 13:04 —ThaiPR.net

รมช.ธรรมนัส ลงศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูภาคการเกษตรจากผลกระทบไวรัลโควิด - 19 กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้เห็นถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งภาคการเกษตรนั้น เป็นทั้งแหล่งอาหาร รายได้ และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในประเทศ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัลโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม ทำให้คนตกงาน ขาดรายได้ จำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรองรับแรงงานที่กลับคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ทั้งหมด 4,009 ตำบล ให้บริหารจัดการพื้นที่ตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ของแต่ละพื้นที่ จะเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้น และสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ช่วยเหลือให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง สร้างรายได้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่งคง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ