ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ 'AAA(tha)’

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 15, 2020 15:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) มูลค่ารวม 5 หมื่นล้านบาทของบริษัท ทั้งนี้ฟิทช์ได้ประกาศให้อันดับเครดิตแก่โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวที่ 'AAA(tha)/F1+(tha)’ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารแม่ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBCT; อันดับเครดิต 'AAA (tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ F1+(tha)) ซึ่งสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT โดยพิจารณาจากการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินตามปกติในอดีต การที่ธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ ทั้งนี้ ICBCTL มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ICBCT ในธุรกิจเช่าซื้อ เช่าการเงิน และการซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 38% ของรายได้รวมและกำไรสุทธิของ ICBCT ในปี 2562 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธินี้ เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธินี้จะได้รับการปรับลดอันดับเครดิตหากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ ICBCTL ถูกปรับลดอันดับเครดิต การลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนของ ICBCT ต่อ ICBCTL อาจทำให้เกิดการปรับลดทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้ อาทิเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75%หรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่บ่งชี้ว่าโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL ซึ่งหาได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด’ ที่ www.fitchratings.com/site/pr/10087725.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ