ภาพข่าวราชภัฏโคราช ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ที่มั่นคงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ

ข่าวทั่วไป Wednesday August 5, 2020 09:05 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ที่มั่นคงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง พร้อมด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563 มีเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านแปรรูปเนื้อสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน และรุ่นที่ 2 จะมีการอบรมระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 โดยมีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ ได้แก่ เนื้อฝอย เนื้อสวรรค์ ลูกชิ้น ไส้กรอก และเนื้อร้า เพื่อพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รองรับการตลาดสินค้าปศุสัตว์ที่มีความต้องการสูงทั้งภายในและต่างประเทศ รองรับระบบการซื้อขายล่วงหน้า โดยนำศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองการตลาด สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพด้านการปศุสัตว์ ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ