GVREIT ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 14, 2020 15:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศให้ GVREIT ได้รับการจัดอันดับเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการคัดเลือก หลักทรัพย์จำนวน 803 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 14,870 จุดข้อมูล โดยการประเมิน ESG ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้เริ่มทำการประเมินตั้งแต่ ปี 2562 เป็นปีแรก ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่หกในปีนี้ ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป เกี่ยวกับยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด “UVRM” เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ยูนิเวนเจอร์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) ข้อมูลติดต่อ บริษัทยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณ ระพีพรรณ อินหลี โทรศัพท์: 02-643-7620 อีเมล: Rapeepan.i@univentures.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ