สนพ.บุรีรัมย์ จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มทักษะ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวทั่วไป Wednesday August 19, 2020 11:21 —ThaiPR.net

สนพ.บุรีรัมย์ จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มทักษะ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดอบรม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

จากบันทึกความร่วมมือการพัฒนาช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยจะร่วมกันพัฒนาช่างไฟฟ้าประจำตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ให้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลสาขาอาชีพ ตำแหน่ง หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หากจะปฏิบัติงานได้นั้นจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชน และมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

กำหนดจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 70 คน จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยาย 2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 4 กันยายน 2563

รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในลำดับต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ และค่าเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าคนละ 1 ชุด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ