ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ชุมชนใหม่ TOT Young Club ปี 2563 ร่วมต่อยอดสร้างต้นกล้าประชารัฐ

ข่าวทั่วไป Friday September 18, 2020 11:27 —ThaiPR.net

ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ชุมชนใหม่ TOT Young Club ปี 2563 ร่วมต่อยอดสร้างต้นกล้าประชารัฐ

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--ทีโอที จำกัด

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2563 เปิดโครงการ “TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร โดยมี นายชยนต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้า คณะทำงานย่อย TOT CSR ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมี นางวนิดา โรจจวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการตลาด ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดโครงการและพิธีลงนามฯ ระหว่าง บมจ.ทีโอที อำเภอหนองสูง และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานย่อย TOT CSR ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อน TOT Young Club ให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยTOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ เป็นโครงการฯ ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ทีโอที /อำเภอหนองสูง) สถาบันการศึกษา (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา) และภาคสังคมประชาชน (ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร) ที่เป็นการให้ความรู้ด้านดิจิทัลและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและดิจิทัลให้แก่เยาวชนได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้ผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชน

ทีโอที ได้ดำเนินงานโครงการ TOT Young Club ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556–2562 รวม71 ชุมชน โดยปี 2563 ทีโอที ขยายชุมชนใหม่คือ ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นชุมชนลำดับที่ 72 ของโครงการ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, เว็บไซต์, การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page
ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า อาทิเช่น ผ้าหมักโคลนลายโบราณ

ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมลายแก้วมุกดา (ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร) และเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ที่มีคุณภาพจนได้รับการยอมรับในตลาดโลก

นอกเหนือจากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ทีโอที มีความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมดูแลสังคมไทยอย่างดีที่สุดทั้งในเวลาปกติและในภาวะวิกฤติ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยดูแลสังคมโดยช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาก ทีโอที ได้มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ชุมชนในโครงการ TOT Young Club และเนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ดังนั้นเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ทีโอที จึงได้จัดทำโครงการ “TOT We Care We Share” โดยผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 ชั้น เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้าน CSR ในโครงการ TOT Young Club จำนวน 71 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับน้องๆ เยาวชน/โรงเรียน และชุมชนในโครงการ TOT Young Club ให้สามารถประยุกต์นำผ้าเหลือใช้ หรือผ้าท้องถิ่น/ผ้าพื้นเมือง มาทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเดิม 71 ชุมชนและชุมชนใหม่ ลำดับที่ 72 คือชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลค์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTCSR/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ