ม.พะเยาจัด "โครงการสัมมนาครูแนะแนว " การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564

ข่าวทั่วไป Tuesday October 27, 2020 15:03 —ThaiPR.net

ม.พะเยาจัด

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต จ.อุดรธานี และ โรงเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 50 กว่าโรงเรียน โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า "มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทั้ง 4 ด้านนี้จะเป็นโจทย์สำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า "นโยบายและการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันโดยตั้งใจในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงาน พัฒนาให้นิสิตมีทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพ และ วิชาคน มีทักษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดบวก การมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดไปสู่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ติดอาวุธให้เป็นที่ต้องการของสังคมโลก ดีไซน์กิจกรรมในการมีส่วนร่วมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม พร้อมมุ่งหวังให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างความมีสุข นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วภูมิภาค และคอยให้ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับครูแนะแนวมาโดยตลอดซึ่งในปีการศึกษานี้คุณครูจะได้ทำหน้าที่ครูแนะแนวเป็นปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งยังคงหวังไว้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีที่เรียน เหมือนเช่นที่เคยผ่านมา กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในวันนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยายังดำเนินจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวอีก 2 จังหวัดได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ