วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป 42 ห้องปฏิบัติการ

ข่าวทั่วไป Tuesday November 10, 2020 13:45 —ThaiPR.net

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป 42 ห้องปฏิบัติการ

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 รวม 42 ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238 ห้องปฏิบัติการ

ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ

การมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอความชำนาญห้องปฏิบัติการแล้ว ยังถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ทำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะให้คำแนะนำ รวมทั้งผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้รับการรับรองฯ ต่อไป อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว

สำหรับข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ จำนวน 42 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมผลิตภัณฑ์ บริษัท คีนน์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง
 • กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ ๔
 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กองควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • บริษัท ควอลิตี้ เมโทรโลยี โซลูชั่น จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์วิจัยและความปลอดภัยอาหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี
 • ห้องปฏิบัติการ แนส แล็บ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
 • ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ กม.๒๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด
 • หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
 • ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอลาทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท กรีนเอิร์ธเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
 • สนใจข้อมูลรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dss.go.th Call center : 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : pr@dss.go.th www. Facebook/DSSTHAISCIENCE


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ