วศ.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอาหารสุพรรณบุรี

ข่าวทั่วไป Tuesday November 24, 2020 09:14 —ThaiPR.net

วศ.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอาหารสุพรรณบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยนางปฏิญญา จิยิพงศ์ นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวเจนจิรา จันทร์มี และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและร่วมปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการอาหารในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในปีงบประมาณ 2564 วศ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค มีแผนลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน จำนวน 2 ราย คือ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากการลงพื้นที่ ณ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด คณะทำงานของ วศ. ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูป เช่น เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป สแนคข้าว โจ๊กซีเรียลอาหารเช้า ฯลฯ โดยรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน คณะทำงานได้ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงสถานที่ผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ซึ่ง วศ. ได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เป็นศูนย์ต้นแบบการแปรรูปอาหารที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ วศ.ได้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าต่อยอดงานให้มีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ