วว.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน Thai Cosmetopoeia แด่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

ข่าวทั่วไป Wednesday December 23, 2020 08:54 —ThaiPR.net

วว.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน Thai Cosmetopoeia แด่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุมและนำเสนองานผลงานโครงการ Thai Cosmetopoeia โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ เรื่ององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (จังหวัดโมเดล) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 4 กระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ