วศ.ระดมสมองหาแนวการตรวจประเมินด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวทั่วไป Wednesday December 23, 2020 17:13 —ThaiPR.net

วศ.ระดมสมองหาแนวการตรวจประเมินด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Harmonization of Assessor, TSC, LAC " มุ่งระดมสมอง พิจารณา และทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินทั้งด้านระบบการบริหารงานและด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมดิ วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2563

นางพจมาน ท่าจีน กล่าวว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถและประสบการณ์การของผู้ประเมินแล้ว การตรวจประเมินภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันย่อมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง สำนักฯ จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณา ทำความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ