คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) 4 แห่งให้กับ คาร์กิลล์ ประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 24, 2020 16:45 —ThaiPR.net

คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) 4 แห่งให้กับ คาร์กิลล์ ประเทศไทย

คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) 4 แห่งให้กับ คาร์กิลล์ ประเทศไทย โดยไซต์ปฏิบัติการทั้ง 4 แห่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากถึง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,750 ตัน

คลีนเทค โซลาร์ ประกาศความสำเร็จการติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ไซต์ของคาร์กิลล์ทั่วประเทศไทย ภายใต้สัญญาระยะยาวที่ คลีนเทค โซลาร์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ติดตั้ง และจะดำเนินงานบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีกำลังผลิตรวมกัน 2.4 เมกะวัตต์และตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี

ไซต์ปฏิบัติการทั้งสี่แห่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากถึง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,750 ตัน เป็นความพยายามที่แสดงถึงพันธกิจของคาร์กิลล์ในการลดประมาณแก๊สเรือนกระจกที่ผลิตจากไซต์งานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก

ความต้องการด้านกำลังผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตเร็วที่สุดภูมิภาคหนึ่งในโลก และมีแนวโน้มสูงที่จะมีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาคแห่งนี้ ดังนั้น ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศภายในปีพ.ศ. 2579 ไซต์แห่งใหม่จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายการผลงานของ คลีนเทค โซลาร์ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดมาแล้วมากกว่า 35 กิกะวัตต์ เพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับ 17,500 ครัวเรือนในประเทศต่อปี

กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้โซลาร์ในประเทศไทยของคาร์กิลล์นั้นสอดคล้องกับพันธกิจทั่วโลกบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ให้ได้ 10% ภายในปีพ.ศ. 2568 โดยเทียบตามพื้นฐานปีพ.ศ. 2560

วัชรพล ประสพเกียรติโภคา หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า:
"คาร์กิลล์สนับสนุนการดำเนินการทั่วโลกในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คลีนเทค โซลาร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และดำเนินการเริ่มผลิตไฟฟ้าให้กับการปฏิบัติงานของลูกค้า ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของโครงการนี้และการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วโลกของคาร์กิลล์"

นายราจู ชูคลา ผู้ก่อตั้งคลีนเทค โซลาร์และประธานบริหาร กล่าวว่า "นอกจากประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มีต่อการดำเนินงานของคาร์กิลล์และต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจตรงที่มีต้นทุนประหยัดกว่ากริดไฟฟ้า คลีนเทค โซลาร์รู้สึกยินดีที่จะให้การสนับสนุนพันธกิจของคาร์กิลล์ในฐานะคู่ค้าที่น่าเชื่อถือที่จะช่วยให้บริษัทแห่งนี้สร้างอนาคตด้านอาหารและเกษตรกรรมได้อย่างเข้มแข็งขึ้นและยั่งยืน"

เกี่ยวกับ คลีนเทค โซลาร์ (www.cleantechsolar.com)
คลีนเทค โซลาร์ คือ ผู้จัดหาพลังงานหมุนเวียนให้กับองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมเอาศักยภาพและความสามารถของผู้มีบทบาทในระดับภูมิภาคเข้ากับความคล่องตัวและการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

โดยทางบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับคลีนเทค โซลาร์ นั้นได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งในประเทศอินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ ซึ่งมีการติดตั้งโดยรวมไปแล้วมากกว่า 500 MW

บริษัทสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายในด้านความยั่งยืนได้โดยการนำเสนอการผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ค่านิยมร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว
  • ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค โดยมีทีมงานชั้นนำที่มุ่งเน้นในการส่งมอบโครงการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
  • ทีมงานในแต่ละประเทศ ที่มีประสบการณ์และความรู้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีการดำเนินการที่ราบรื่น
  • ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับคาร์กิลล์ (www.cargill.com)
พนักงานของคาร์กิลล์กว่า 155,000 คน ใน 70 ประเทศ มุ่งมั่นทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงโลกใบนี้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและยั่งยืน ทุก ๆ วันเราเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาดสินค้า เชื่อมโยงลูกค้าให้เข้าถึงวัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคและสัตว์ได้มีอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ คาร์กิลล์นำประสบการณ์กว่า 155 ปีมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลธุรกิจเชิงลึกเพื่อเป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับลูกค้าด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และอุตสาหกรรมในกว่า 125 ประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับภาคเกษตรกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ