บอร์ด NDR ไฟเขียวปันผล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้ พร้อมเพิ่มทุน 31.5 ล้านหุ้น ขาย PP รองรับขยายธุรกิจในอนาคต

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 1, 2021 11:18 —ThaiPR.net

บอร์ด NDR ไฟเขียวปันผล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้ พร้อมเพิ่มทุน 31.5 ล้านหุ้น ขาย PP รองรับขยายธุรกิจในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ไฟเขียวปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มี.ค. และกำหนดจ่าย 30 เม.ย. นี้ พร้อมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 31.5 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท เสนอขาย PP ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา" กรรมการผู้จัดการ เผยการเพิ่มทุนครั้งนี้หนุนโครงสร้างทางการเงินแกร่ง รองรับการลงทุนในอนาคต

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของผลประกอบการปี 2563 เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายปันผลเป็นจำนวน 15,769,575.70 บาท โดยบริษัทฯกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 11 มี.ค. 2564, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,078,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 387,470,188 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 315,391,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

พร้อมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 346,891,514 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

"การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

โดยมติดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง พาโนรา ม่า 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ