สอศ. จับมือ สกสค. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ข่าวทั่วไป Wednesday March 3, 2021 11:25 —ThaiPR.net

สอศ. จับมือ สกสค. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อการบริหารด้านวิชาการ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และได้เล็งเห็นถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงจากการนำสาขาวิชาที่เรียน ไปทำงาน สอศ. และสกสค.จึงประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่ สอศ.ดำเนินการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภารกิจของสกสค. เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากการทำงานจริง ใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเพิ่มเติมเสริมความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาในการไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สอศ.และ สกสค. จะได้ดำเนินการร่วมกันปรับหลักสูตร และร่วมกันจัดฝึกอบรมระยะสั้น แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

ด้านนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า สกสค. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการผลิต พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ จึงร่วมมือกับ สอศ.ในการจัดการอาชีวศึกษา ที่จะส่งผลแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยตรง ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจริง ในสถานการณ์จริง และได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขาในภารกิจและกิจการ ที่ สกสค. ดำเนินการ เช่น หอพัก สกสค. อาคารสำนักงาน ของ สกสค. เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่อาจหาไม่ได้จากในตำราหรือห้องเรียน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ