ร่วมยินดีนักศึกษาเก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวทั่วไป Monday March 8, 2021 17:28 —ThaiPR.net

ร่วมยินดีนักศึกษาเก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นการจัดการประกวดแข่งขัน ภายใน ระดับดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (นำเสนอผลงานผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE) ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากคณะและวิทยาลัยต่างๆส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทรางวัล อาทิ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา

สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทต่างๆมีดังต่อไปนี้

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตรและการจัดการ

  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปภัสรา สวรรคโลก จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี จากคณะดิจิทัลมีเดีย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเณศรา รักมิตร จากคณะนิเทศศาสตร์
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพิมพ์ชนก ทองสถิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ นางสาวชนัชชา วิภัยกุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชนินาถ แสงสิน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวคัทลียา พยุงสกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเนตรชนก มาประจวบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทนวัตกรรม

  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสกุลทิพย์ ปัณฑิตธาดาพงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติทัต วิริวิทยา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆเป็นอย่างยิ่ง และสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้สร้างผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งผลงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสังคมมนุษยศาสตร และการจัดการ และประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาส่งเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับเครือข่ายและระดับชาติต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ