วธ.ร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ-ศิลปินพื้นบ้าน 31 จังหวัดผลิตคลิปวีดีโอต้านโควิด-19 หวังสร้างความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทาง-ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน

ข่าวทั่วไป Thursday March 11, 2021 15:04 —ThaiPR.net

วธ.ร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ-ศิลปินพื้นบ้าน 31 จังหวัดผลิตคลิปวีดีโอต้านโควิด-19  หวังสร้างความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทาง-ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วม ที่ประชุมได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" ต้นแบบ 100 แห่ง เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชาสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยหลัก ๓ มิติ : ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นำพลังบวรในชุมชนคุณธรรมฯ ที่เป็นศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินพื้นถิ่น หรือคณะนักแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดีโอรณรงค์ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ คลิปวีดีโอ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยการนำหลัก ๓ มิติ ได้แก่ ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ และมีแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

"เบื้องต้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดทำคลิปวีดีโอรณรงค์ 31 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ตรัง นครพนม นครราชสีมา ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต ยโสธร ยะลา ลำปาง ลำพูน ศรีษะเกษ สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งเมื่อจัดทำเสร็จเสร็จแล้วจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อ อาทิ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทูป กลุ่มไลน์พลังบวรจังหวัด กลุ่มไลน์อื่นๆ สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ตามส่วนราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญต่างๆ ขอความร่วมมือให้ชุมชนคุณธรรมฯ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ในชุมชนคุณธรรมฯ และประชาชนทั่วไป ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด" ปลัด วธ. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ