ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year) ประจำปี 2564 จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 12, 2021 11:02 —ThaiPR.net

ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป กับรางวัลเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year)" ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ที่มอบให้แก่ คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด  โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  ประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้เล็งเห็นผลงงานของผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่เผยแพร่เป็นประจักษ์ในการนำความรู้ ความสามารถไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งตอกย้ำทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ภายใต้กรอบคุณความดี  ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย เพื่อยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ดังปณิธานความมุ่งมั่นของสลิงชอท  กรุ๊ป ที่จะพัฒนาผู้นำไทยให้ก้าวไกลสู่สากล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ