เซเว่น อีเลฟเว่น ชูนโยบาย 7 Go green เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ เกาะพะงัน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 25, 2021 10:08 —ThaiPR.net

เซเว่น อีเลฟเว่น ชูนโยบาย 7 Go green เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ เกาะพะงัน

ความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติบนเกาะพะงัน ยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงทำให้ปริมาณขยะและการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งประชากรบนเกาะพะงันทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไป

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) เดินหน้ารณรงค์ลดขยะและลดการใช้ single-use plastic บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า หลังจากรณรงค์รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกในช่วงที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ไม่หยุดยั้งที่จะขยายภารกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว จึงได้ขยายโครงการ 7 Go Green หรือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่น โดยล่าสุดได้เดินหน้ารณรงค์ลดขยะและลดการใช้ single-use plastic หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในหลายแง่มุมบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนโยบายใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาบนเกาะพะงัน ใช้แก้วกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม้คนกาแฟแทนไม้คนพลาสติก และหูหิ้วแก้วเครื่องดื่มที่ทำจากใบลาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการ "CP All Food Waste Management" เพื่อบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด โดยจะแยกออกจากบรรจุภัณฑ์และส่งมอบให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ นำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หรือนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ตามแนวทาง circular economy ทั้งนี้ทุกวันศุกร์ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทำกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาดบ้านท้องศาลา เพื่อช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเล

นายธานินทร์ กล่าวต่อไปว่า จะพัฒนาต่อยอดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชน ด้วยปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ซีพี ออลล์มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ